بازی Street Fighter 6 Blanka vs JP Developer Matchاین مسابقه توسعه دهنده بین Blanka و JP را در مرحله Ranger’s Hut ببینید. بلانکا با مانورهای تهاجمی مبارزه را آغاز می کند در حالی که جی پی صحنه را با ابزارهای منطقه بندی منحصر به فرد در اختیارش کنترل می کند.