بازی سوئیچ شایان ستایش و باندل های مخمل خواب دار در حال حاضر بسیار ارزان هستند

18 دلار (50 دلار)

شایان ذکر است که فقط خود بازی به طور معمول 40 دلار قیمت دارد، بنابراین شما برای بازی تخفیف می گیرید و برای شیرین کردن قابلمه یک مخمل خواب دار دریافت می کنید.