انتشار قسمت جدید سریال جلیقه زردها قبل از فصل سوم

خالق سریال جلیقه زردها قول داده است که قسمت جدید دیگری از سریال جلیقه زردها قبل از فصل سوم پخش شود.

بخوانید  همکاری موجانگ و BBC برای عرضه محتویات Frozen Planet 2 در Minecraft