انتشار اولین پوستر قسمت پایانی انیمه Attack on Titan

انیمه Attack on Titan اقتباسی از مانگایی به همین نام است هاجیمه ایسایاما اولین نسخه آن در سال 2009 منتشر شد و تا به امروز بیش از 76 میلیون نسخه از مانگای این مجموعه به فروش رسیده است. قسمت اول فصل چهارم انیمه Attack on Titan در 16 قسمت تولید و پخش شد و قسمت دوم فصل پایانی انیمه Attack on Titan نیز در 12 قسمت تولید شد.

    پوستر اول نیمه دوم قسمت سوم فصل چهارم انیمه Attack on Titan

ماپا اولین پوستر نیمه دوم قسمت سوم فصل چهارم انیمه Attack on Titan را منتشر کرد که نشان دهنده پایان این انیمه است.

قسمت سوم و چهارم انیمه Attack on Titan در دو قسمت یک ساعته تولید شد و قسمت پایانی آن در تاریخ نامشخصی از پاییز امسال پخش خواهد شد. در ابتدا استودیوی Witt مسئولیت تولید سه فصل اول انیمه Attack on Titan را بر عهده داشت اما از فصل چهارم استودیو Mapa به عنوان تهیه کننده اصلی انیمه Attack on Titan معرفی شد که مسئولیت تولید این انیمیشن را بر عهده دارد. انیمه تا آخر

قسمت چهارم یا نیمه دوم قسمت سوم فصل چهارم انیمه Attack on Titan قرار است پاییز امسال پخش شود تا سرانجام پس از گذشت یک دهه از این انیمه محبوب به پایان برسد. در حال حاضر در آخرین اخبار سینما و تلویزیوناولین پوستر از آخرین قسمت انیمه Attack on Titan منتشر شد. در این پوستر در واقع شاهد اشاره ای به پایان داستان انیمه Attack on Titan هستیم که در آن کلبه ای در وسط جنگل با سایه دو تایتان دست در دست هم دیده می شود اما اطلاعات دیگری منتشر نشده است. :

بخوانید  جدید در Hulu ژانویه 2023: How I Met Your Father Season 2, The Drop