اعلام نگرانی گوگل و انویدیا در مورد احتمال تصاحب اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافتاعلام نگرانی گوگل و انویدیا در مورد احتمال تصاحب اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت

گوگل و انویدیا به FTC گفته اند که نگرانی آنها در مورد عواقب تسلط احتمالی مایکروسافت بر اکتیویژن بلیزارد افزایش یافته است.