از طرفدار تا خالق – مصاحبه با نائوکی هاماگوچی، کارگردان FF7 Rebirth

ما با نائوکی هاماگوچی، یکی از کارگردانان Final Fantasy VII Rebirth به گفت و گو نشستیم و با آنها در مورد سفرشان به عنوان یک طرفدار، چشم اندازشان برای تولد دوباره و خلق کوئینز خون مصاحبه کردیم.

بخوانید  F1 Manager 2024 با انتشار تریلر معرفی شد