احتمال تعویق قرارداد اکتیویژن بلیزارد تا سال 2024احتمال تعویق قرارداد اکتیویژن بلیزارد تا سال 2024

اگرچه مایکروسافت و اکتیویژن بلیزارد قصد داشتند قرارداد ادغام را در سال جاری نهایی کنند، اما احتمالاً تا سال 2024 به تعویق خواهد افتاد.