آنتی ویروس چیست و چگونه کار می کند؟

آنتی ویروس یکی از مهم ترین نرم افزارهای کامپیوتری محسوب می شود که بسیاری از کاربران و کارشناسان آن را اجباری می دانند.